Tag: सुन

सुनबारे हामीलाई थाहा नभएको तथ्य

मान्छेको शरीरमा दुई मिलीग्राम सुन हुन्छ । धेरै जसो सुनको मात्रा रगतमा हुन्छ ।