Tag: सम्बन्ध विच्छेद

पतिको लिंग लामो भन्दै सहन नसकी सम्बन्ध विच्छेद

पहिलो विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गरेर दोस्रो विवाह गरेकी एक महिलाले आफ्नो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी