Tag: सतर्कता

कोरोनाको दोस्रो लहरमा अपनाउनुपर्ने सावधानी यस्तो छ

तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको स्वास्थ्य सेवा, क्षमता र मनोबल पहिलेको भन्दा सुदृढ भएको छ