Tag: रुपैयाँ

घट्यो वैदेशिक सहायता, यस्तो हुँदैछ नेपालमा

वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि ११ प्रतिशत, हाउजिङ क्षेत्रका लागि ७.७ प्रतिशत, उर्जाको लागि ७.२ प्रतिशत,