Tag: पूजापाठ

पूजापाठ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जसले फल मिल्छ

कैयौँ पटक हामीले हरेक दिन पूजापाठ गछौँ, तर त्यसको फल मिल्दैन् ।