Tag: न्यायालय

प्रधानन्यायाधीश राणालाई धःम्की

अदालतका न्यायधीशले भन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश जनता भएकाले आफूहरू जनताले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको