Tag: जो बाइडेन

अमेरिकाको वित्त मन्त्रालयमा पहिलोपटक महिला मन्त्री

बाइडेन प्रशासनको कोरोना महामारीले सिथिल अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अर्थ नीतिका लागि ज्यानेट जिम्मेवार हुने छिन्