Tag: जोरायल

जोरायलको लोभ्याउने छहरा

यहाँको परिवेश चालचलन पनि ठाउँ अनुसार फरक–फरक छ । ती ठाउँहरुलाई परिचय दिने विभिन्न पर्यटकीयस्थलहरु