Tag: खानेपानी

मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा

तीन चरणमा पथान्तरण गरी परीक्षण सफल भएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ । परीक्षण गर्न न्यूनतम