Tag: खप्तड

खप्तडमा “हेली टुर शुरु”, कसरी पुग्ने खप्तड ?

खप्तडको प्रवेशद्वार झिग्रानामा रहेको ‘खप्तड होमस्टे’ को आयोजनामा ‘हेली टुर’ शुरु भएको हो ।