Tag: कृष्णकुमार राई

गेसो आन्दोलनका एक संवाहक कृष्णकुमार राई

पाङ्ग्रा, खोपी, डन्डी बियो, कपर्दी आदि खेलेर बित्यो उहाँको बाल्यकाल । उमेरसँगै खेलमा केही परिवर्तन