Tag: काग तिहार

आज काग तिहार मनाइँदै

लोक व्यवहारमा काग घरमा आई कराएमा शुभ बोल, शुभ बोल भनी भन्ने प्रचलनसमेत छ ।