Tag: इतिहास

आजकै दिन हो, एकैदिन १५०० को मृत्यु भएको

२ अप्रिल सन् १९१२ मा यसको समुद्री परीक्षण भएको थियो । १० अप्रिल सन् १९१२